מפלגת האמונה - מפלגה רשומה בישראל

אני ישראלי מאמין!

מאת: הרב יצחק זאגא, יו"ר מפלגת האמונה, haemuna.org.il

מתנגדי האמונה אינם באמת מתענינים במשכב זכור. גם לא ממש בוער להם שבנות ישרתו בקרבי, שירות חסר תועלת ואף מזיק (להן כמובן..). הרפורמים לא ממש מעניינים אותם. כל אלה אינם אלא כלי ניגוח במאבק האמיתי שמתחולל כאן על דמותה של המדינה. קריאה לישראלי המאמין להתעורר!

איך הפך משכב זכור לדגל של מאבק כל כך כוחני ואלים, הרצוף בסתימת פיות קיצונית, וביוש אכזרי של כל מי שמעיז להביע דעה אחרת?

איך אפשר להבין את המטכ"ל בצה"ל, ולהיטותו להכניס חיילות לשירות קרבי, הנוגד כל הגיון צבאי ורפואי? מה פשר השגעון הזה?

האם מישהו באמת מבין, איך משרד החינוך השליט לפתע את הרוח הרפורמית על כל לימודי היהדות בחינוך הממלכתי הכללי במדינת ישראל?

מה ההגיון שאנשי חינוך יכניסו מרצים להט"בים למוסדות חינוך, ויאפשרו להם להדיח את התלמידים להתנסות ב"חוויה". כך באמצע הכיתה ליד המורה, בפה מלא ובלי להתבייש. מורה שהביע מורת רוח, הוזמן לשיחת משמעת על ידי סגנית המנהל. לאן נעלם ההגיון?

הגיע הזמן להתעורר ולהבין, שמולנו עומדים אנשים שהכריזו מלחמה על דמותה של המדינה. אנשים שהחליטו שאין יותר סטטוס קוו, והם בכח התקשורתי וגם הפוליטי שבידיהם, יקבעו את זהותה של מדינת ישראל מחדש, כמדינה חסרת אמונה.

כשזה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי, האומר כולה שלי מקבל שלושה רבעים מהטלית. מי שמנסה להילחם למען הסטטוס קוו, יפסיד במערכה. הגיע הזמן לחבר את מדינת ישראל ומערכותיה הציבוריות כולן, למהותה האמתית, כמדינת האמונה הישראלית. זה לא רק אפשרי, זה הכרחי לגמרי. או שהולכים קדימה, או שחלילה יובילו אלה שמבקשים לדרדר את המדינה אחורה. אין אופציה נוספת.

אנחנו הולכים קדימה באמונה. אל מול הנסיון הכוחני והאלים הזה, נאבק בכל הכלים הדמוקרטיים, לשמור את מדינת ישראל כמדינה המחוברת למסורת. נתאחד כולנו סביב האמונה בתורת ישראל, בסגולת ישראל, בארץ ישראל.

נכריז בקול - ישראל מאמינה! 

הרוב המוחלט במדינת ישראל, מאמין באלוקי ישראל ובארץ ישראל, מאמין בסגולת ישראל, ומאמין גם בתורת ישראל.

חז"ל במסכת ברכות, מבחינים בין קבלת עול מלכות שמים לבין קבלת עול מצוות. יש מדרגה גדולה וחשובה של מי שמקבל עול מלכות שמים, עול האמונה בהשם, גם אם עדיין לא קיבל עליו בפועל עול מצוות. אשר על כן, כל יהודי מאמין, מסורתי, שרוצה לראות את מדינת ישראל בחייה הציבוריים, מונהגת ומתנהלת כמדינת האמונה, מוזמן להצטרף אלינו.

יחד נשמור על ערכי המשפחה, על חוסנו של הצבא, על אהבת המסורת, על ארץ ישראל ועל השבת, על כל המסורת היהודית המאחדת אותנו ועושה אותנו לעם ישראל אחד.

מי שמאמין לא מפחד. הצטרפו אלינו. יחד נשמור על האמונה במדינת ישראל.