הישראלי המאמין

+

אגרת לישראלי המאמין

ישראלי יקר, אתה שמאמין באלוקי ישראל שנתן לנו את המדינה ומשגיח עלינו מלמעלה. אתה שמנסים לשכנע אותך בתעמולה בלתי פוסקת שאין בך צל של...