הרחבה בכותל

+

הרחבה הריקה תמיד

הם דרשו רחבה. הם נלחמו ונאבקו בכל כוחם הכלכלי. כאילו מדובר בפגיעה דתית. כאילו "מוותרים" עליהם כיהודים אם אינם מקבלים את האפשרות...