עזה והדרום

+

האמונה בדרום

טילים אינספור על הדרום, בלוני הצתות ו.. "הפסקת אש". הדרום סובל שנים וכולם שותקים.. מחאה קטנה פה ושם וממשיכים הלאה. כאילו מדובר...