פוליטיקה

+

פוליטיקה זה קודש קודשים

זלזלנו כל השנים בפוליטיקה ובפוליטיקאים והיום אנחנו משלמים את המחיר במחדל יוקר המחיה ומשבר הדיור והמשבר הבטחוני ועוד ועוד. מוכרחים...